speaker-photo

Adam Zych

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz University of Applied Sciences w Kilonii (Niemcy). Członek zarządu i współwłaściciel firmy działającej w branży sportowej oraz właściciel firmy z branży osłon słonecznych. Prezes Fundacji Projekt PL, odpowiedzialnej za takie projekty, jak Forum Gen czy Polka XXI wieku. Pomysłodawca inicjatywy Uwaga Smartfon!, która m.in. pomaga uchronić najmłodsze dzieci od cyfrowego chaosu. Wraz z żoną Ewą wychowuje czwórkę dzieci.