speaker-photo

Andrzej Kulig

Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Społecznej i Komunalnej

Pracownik naukowy Katedry Prawa Ustrojowego Porównawczego Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr hab. prof. UJ. Specjalista w zakresie prawa konstytucyjnego. W latach 1996-1998 pełnił funkcję Dyrektora Gabinetu Wojewody Krakowskiego, a następnie w latach 1998-2002 Dyrektor Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie. Następnie, w latach 2002 - 2004 pełnił funkcję dyrektora Magistratu w Urzędzie Miasta Krakowa. Od 2004 do 2014 roku był dyrektorem Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. W okresie od lutego do września 2015 roku pełnił funkcję Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Społecznej.