speaker-photo

Andrzej Zybertowicz

Profesor socjologii, analityk, komentator, badacz zjawisk społecznych i wpływu technologii na życie i przemiany społeczne. Autor wielu artykułów naukowych i popularnonaukowych, a także kilku bestsellerów takich jak "Samobójstwo Oświecenia. Jak neuronauka i nowe technologie pustoszą ludzki świat" i "Cyber kontra real. Cywilizacja w techno-pułapce". Od wielu lat zaangażowany społecznie. Pełni funkcje doradcy społecznego Prezydenta RP i szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego.