speaker-photo

Dariusz Cupiał

Założyciel Fundacji Cyryla i Metodego, inicjator Tato.Net, trener. Absolwent KUL, stypendysta Institute For Ecumenical and Cultural Research, Saint John's University w Collegeville w USA, należy do Stowarzyszenia Innowatorów Społecznych ASHOKA i Stowarzyszenia Diakonia Światło-Życie. Bierze udział w pracach Rady Rodziny przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Narodowej Rady Rozwoju - Rady do spraw Rodziny, Edukacji i Wychowania przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej. Jako trener przeprowadził ponad 2000 godzin szkoleniowych dla ojców, w tym dla ponad 250 osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych. Autor wielu artykułów oraz książek: Na drodze ewangelizacji i ekumenii i Kolumbowie naszego pokolenia, współredaktor monografii Czas na Tatę (trzeci tom serii ABC. Analizy Badania Cele). Pasjonat kajakarstwa, jazdy konnej i gór. Ojciec trojga dorosłych dzieci, dziadek pięciorga wnucząt.