speaker-photo

Janusz Morbitzer

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej, PAN.
Jest absolwentem krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej (informatyka). Doktoryzował się i habilitował (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) z zakresu nauk humanistycznych (pedagogika, specjalność: pedagogika medialna). 

W latach 1985-2014 pracował w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, pełnił funkcję kierownika utworzonej przez siebie Katedry Technologii i Mediów Edukacyjnych. 

Od 1 października 2014 roku jest zatrudniony w Katedrze Pedagogiki Akademii WSB (do 15 kwietnia 2018 r. uczelnia nosiła nazwę – Wyższa Szkoła Biznesu) w Dąbrowie Górniczej na stanowisku profesora nadzwyczajnego. 

Zajmuje się szeroko pojętą tematyką nowoczesnej edukacji, głównie z wykorzystaniem narzędzi technologii informacyjnych. W swoich pracach koncentruje się na analizowaniu i przewidywaniu społecznych, cywilizacyjnych, kulturowych, psychologicznych i edukacyjnych konsekwencji rozwoju społeczeństwa sieci oraz mediów cyfrowych, a także poszukiwaniu optymalnych metod ich stosowania w procesie kształcenia i samokształcenia. Zajmuje się również zagadnieniem różnorodnych zagrożeń ze strony mediów elektronicznych. Jest autorem ponad 270 artykułów naukowych, 5 monografii, kilku haseł w Encyklopedii Pedagogicznej XXI wieku oraz redaktorem naukowym ponad 20 monografii konferencyjnych. Od roku 2015 jest przewodniczącym Komisji Nauk Pedagogicznych krakowskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk, od maja 2021 członkiem Zespołu Ekspertów ds. Kompetencji Cyfrowych przy Ministerstwie Cyfryzacji. Jest też członkiem Sekcji Pedagogiki Medialnej (w której pełni funkcję v-ce przewodniczącego) oraz Sekcji Pedagogiki Kultury Popularnej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. 

W latach 2012-2014 był członkiem Komitetu Rozwoju Edukacji Narodowej Polskiej Akademii Nauk.