speaker-photo

Mariusz Z. Jędrzejko

Pedagog społeczny, specjalny i socjolog, dr w zakresie pedagogiki specjalnej, dr hab. nauk społecznych, profesor Akademii Nauk Stosowanych. Diagnosta i terapeuta uzależnień oraz cyberzaburzeń, mediator rodzinny, twórca i dyrektor naukowy Centrum Profilaktyki Społecznej, jednej z największych polskich platform profilaktyki zachowań ryzykownych i uzależnień, przewodniczący Rady Programowej Fundacji Bonum Humanum. Kieruje Ośrodkiem Wsparcia dla dzieci i Dorosłych z Uzależnieniami i Zaburzeniami w Józefowie. Praktyk.