speaker-photo

Michał A. Michalski

Kulturoznawca, ekonomista, badacz wpływu rodziny na gospodarkę oraz polityki rodzinnej. Prezes Instytutu Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie, ekspert Polskiego Forum Rodziców, członek Rady Rodziny przy MRiPS. Dyrektor Centrum Badań nad Rodziną i Demografią Collegium Intermarium oraz pracownik Zakładu Etyki Gospodarczej Instytutu Kulturoznawstwa Wydziału Antropologii i Kulturoznawstwa UAM w Poznaniu. W 2021 roku współtworzył badania i raporty pt. „Koszty rozpadu rodzin i małżeństw w Polsce” oraz „Rozwiązania prorodzinne w firmach prywatnych w Polsce”.