speaker-photo

Monika Borkowska-Żebrowska

Socjolożka,  absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, socjoterapeutka, trenerka, specjalistka terapii uzależnień. Kieruje Działem Profilaktyki w Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie. Posiada doświadczenie w pracy w obszarze profilaktyki i terapii uzależnień oraz w pracy z rodzinami wieloproblemowymi.