speaker-photo

Monika Przybysz

Prof. ucz. dr hab. Monika Przybysz  – specjalista ds. public relations, crisis management, mediów społecznościowych. Medioznawca, wykładowca w Instytucie Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa UKSW w Warszawie. Badacz młodzieży (m.in. projekty "Młodzież w pandemii", "Młodzież 4.0", "Barometr Kompetencji Cyfrowych" itp.). Social media community manager. Prowadzi szkolenia dla młodzieży, kadry pedagogicznej i rodziców dotyczące higieny cyfrowej, komunikacji społecznej, komunikacji kryzysowej i social mediów (niemal 18 tysięcy osób).