speaker-photo

Paweł Kuglarz

Radca prawny. Dyrektor Szkoły Prawa Austriackiego na Wydziale Prawa I Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Członek Rady INSOL Europe (Poland reserved seat), Ekspert Komisji Europejskiej ws. harmonizacji materialnego prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, Wiceprzewodniczący ds. Międzynarodowych INSO – Sekcji Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego Instytutu Allerhanda. W 2014 r. otrzymał medal Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości, a w 2023 r. Nagrodę im. Prof. Maurycego Allerhanda za wybitne osiągnięcia na polu łączenia prawa i ekonomii. W 2000 r. był doradcą Ministra Spraw Wewnętrznych Marka Biernackiego, a w latach 2016 – 2018 członkiem Kolegium Prokuratorii Generalnej RP.