speaker-photo

Paweł Lewandowski

Paweł Lewandowski jest menedżerem z doświadczeniem w zakresie regulacji, innowacji i polityki cyfrowej. Absolwent UKSW, Szkoły Głównej Handlowej oraz Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Ukończył program Executive MBA organizowany przez Stanford Research Institute International i Queen Hedvig Academy w zakresie zarządzania innowacją (Innovation Managment).
W latach 2017 – 2020 podsekretarz stanu w MKiDN odpowiedzialny za legislację krajową i unijną, politykę audiowizualną, cyfryzację oraz przemysły kreatywne.
W swojej pracy skupiał się na ochronie wolności słowa, znowelizował ustawę prawo prasowe, gdzie zliberalizował obowiązek autoryzacji cytowanych wypowiedzi likwidując przepisy karne dotyczące tej kwestii. Reprezentował Polskę w pracach nad dyrektywą o prawie autorskim na jednolitym rynku cyfrowym i doprowadził m.in. do wprowadzenia zapisów gwarantujących możliwość dalszego udostępniania treści w serwisach społecznościowych przez zwykłych użytkowników. Prezentował również polskie stanowisko w sprawie dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych, której celem było harmonizowanie prawa w zakresie udostępniania treści na platformach internetowych i w mediach tradycyjnych.
Był członkiem Komitetu Rady Ministrów ds. Cyfryzacji. Koordynował działania resortu i instytucji podległych w ramach realizacji zadań wynikających z POPC. W tym czasie MKiDN realizowało projekty o wartości około 320 mln zł m.in. w zakresie digitalizacji zbiorów kultury i wykorzystania do tego procesu sztucznej inteligencji.
W latach 2021-2022 dyrektor naczelny w KGHM Polska Miedź odpowiedzialny za projekty strategiczne. Doprowadził do nawiązania przez KGHM współpracy z globalnym liderem technologii tzw. małych reaktorów modułowych (SMR) firmą NuScale - efektem porozumienia ma być uruchomienie pierwszego w Polsce reaktora w 2029 roku.