speaker-photo

Roman Solecki

Pedagog, profilaktyk, certyfikowany logoterapeuta; psychoterapeuta uzależnień, mediator;
Doktor w dziedzinie nauk społecznych poświęcony Aktywności młodzieży w cyberprzestrzeni. Studia licencjackie z zakresu Poradnictwa Rodzinnego i Mediacji. Bazowy kurs Mediacji w Stowarzyszeniu "Mediatorzy Polscy". Ukończył Małopolski Ośrodek Szkolenia Terapeutów Uzależnień przy Szpitalu Klinicznym im dr. Józefa Babińskiego w Krakowie.
Realizator programu profilaktycznego „Saper – jak rozminować agresję wśród młodzieży"; programu profilaktyczno-wychowawczego „Archezja" i „Cuder". Od 2006 współpracuje z Ośrodkiem Profilaktyki Problemowej „Archezja" jako realizator zajęć profilaktyczno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży.
Prowadzi badania nad aktywnością młodzieży w cyberprzestrzeni, profilaktyką i terapią uzależnień od mediów, depresją i poczuciem sensu życia wśród młodzieży.
Od 2020 roku koordynuje prace Krakowskiego Instytutu Logoterapii.