speaker-photo

Karol Tatara

Radca Prawny, Kwalifikowany Doradca Restrukturyzacyjny (Licencja Ministra
Sprawiedliwości nr 682)
absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz School of American Law
organizowanej przez The Catholic University of America w Waszyngtonie wraz z WPiA UJ. Specjalizuje
się w zakresie prawa upadłościowego oraz restrukturyzacyjnego. Doradzał w pierwszej
przeprowadzonej w Polsce przygotowanej likwidacji (pre-pack), a także szeregu kolejnych tego
rodzaju operacji, które są specjalnością Kancelarii. Uczestniczy także – w rozmaitych rolach – we
wszystkich dostępnych po 01.01.2016 r. postępowaniach restrukturyzacyjnych (postępowanie
sanacyjne, układowe, przyspieszone postępowanie układowe, postępowanie o zatwierdzenie
układu).
Wiceprzewodniczący INSO – Sekcji Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego Instytutu
Allerhanda w Krakowie ds. Legislacji oraz Członek INSOL Europe – międzynarodowej organizacji
zrzeszającej praktyków i teoretyków prawa upadłościowego. Prodziekan Krajowej Izby Doradców
Restrukturyzacyjnych ds. Legislacji.
Ekspert zewnętrzny wchodzący w skład Zespołu powołanego przez Ministra Sprawiedliwości do
opracowania projektu zmian prawa restrukturyzacyjnego w związku z wdrożeniem Dyrektywy
2019/1023. Ekspert Banku Światowego w zakresie prawnych aspektów niewypłacalności w raporcie
Doing Business oraz Global Indicators.
Gościnny wykładowca z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego oraz prowadzący
zajęcia dla aplikantów z tego zakresu.
W uznaniu zaangażowania w restrukturyzację spółki giełdowej Miraculum S.A. został przez
Rzeczpospolitą uznany za Najlepszego Prawnika Przedsiębiorstwa 2011.
Od roku 2015 r. otrzymuje indywidualną rekomendację w kategorii prawa upadłościowego i
restrukturyzacyjnego w Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej, jak również otrzymał
rekomendację w międzynarodowym rankingu Who’s Who Legal, a także w band 4 Restructuring /
Insolvency rankingu Chambers Europe 2020 i 2021, natomiast w 2022 r. w band 3.
Prawnik rekomendowany w rankingu the Legal 500 EMEA 2023 Restructuring and Insolvency Poland.
Prezes Zarządu spółki restrukturyzacyjnej Alerion sp. z o.o. Prezes Zarządu Ars Legis – Stowarzyszenia
im. św. Ivo Helory – Patrona Prawników.