speaker-photo

Konrad Ciesiołkiewicz

Prezes Fundacji Orange zajmującej się edukacją cyfrową, informacyjną i medialną dzieci i młodzieży oraz wspieraniem nauczycielek, nauczycieli, a także liderek i liderów społeczności lokalnych.

Przewodniczący Komitetu Dialogu Społecznego KIG. Z wykształcenia jest psychologiem, politologiem i doktorem nauk społecznych.