speaker-photo

Mariusz Kokodyński

Absolwent Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UJ w Krakowie. Jest specjalistą psychiatrą dorosłych oraz dzieci i młodzieży, a także psychoterapeutą certyfikowanym Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Pracuje jako lekarz w Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży Szpitala Babińskiego w Krakowie i koordynuje pracę Poradni Psychologicznych. Prowadzi seminaria z zakresu psychiatrii i psychoterapii dla studentów i adeptów psychoterapii.