speaker-photo

Monika Przybysz

Specjalista ds. public relations, crisis management, mediów społecznościowych, medioznawca, wykładowca w Instytucie Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa UKSW w Warszawie.

Trener w zakresie komunikacji kryzysowej, kreowania wizerunku, mediów społecznościowych, komunikacji w internecie. Od 3 lat prowadzi warsztaty dla uczniów, rodziców, nauczycieli, pedagogów i wychowawców dotyczące komunikacji za pośrednictwem smartfonów. Przeszkoliła w tym zakresie już ponad 10 tysięcy osób w kilkudziesięciu szkołach.

Nagrodzona przez Prezesa Rady Ministrów RP za doktorat w 2008 r. Ukończyła ze Złotą Odznaką studia podyplomowe w Uniwersytecie Warszawskim z public relations. Doktorat obroniła w 2007 z zakresu zarządzania komunikacją w kryzysie, a habilitację w 2014 roku z zakresu rzecznictwa prasowego. Kierownik sekcji public relations w Polskim Towarzystwie Komunikacji Społecznej. Współorganizator corocznych warsztatów dla rzeczników prasowych zakonnych i diecezjalnych od 2008 roku. Laureatka nagrody branży public relations „PRoton 2013”.

Autorka książek i artykułów naukowych z dziedziny komunikacji społecznej i mediów w zakresie: public relations, rzecznictwa prasowego, komunikacji kryzysowej, komunikacji w mediach społecznościowych, komunikacji internetowej, reklamy, społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju.

Od 2016 roku członek Grupy Roboczej ds. etyki i standardów odpowiedzialnego prowadzenia biznesu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju; od 2018 r. członek Grupy Roboczej ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Od 2019 r. do 2022 r. przedstawiciel Rzeczypospolitej Polskiej w zespole roboczym Social Dimension w pracach Bologna Follow-Up Group w ramach Bologna Process.