speaker-photo

Piotr Czubaty

Ekspert ds. bezpieczeństwa informacji, audytor wiodący SZBI wg normy ISO/IEC 27001, inspektor ochrony danych, specjalista w obszarze compliance. Trener, wykładowca i publicysta. Autor książki: „RODO: obowiązki pracodawcy. Praktyczny poradnik ze wzorami”.  Założyciel i prezes Fundacji na rzecz ochrony prywatności i bezpieczeństwa cyfrowego „SIECI”, której jednym z celów statutowych jest walka z uzależnieniem cyfrowym. Na co dzień pracuje z jednostkami administracji publicznej, przedsiębiorcami i trzecim sektorem, podnosząc standardy wewnętrzne i poziom bezpieczeństwa w obliczu wyzwań cyfrowych oraz wymogów prawa międzynarodowego. Po godzinach inicjuje działania edukacyjne, realizując misję szerzenia wiedzy o zagrożeniach płynących z nadużywania lub nieumiejętnego korzystania z nowych technologii”.