speaker-photo

Stanisław Kowal

Pedagog, od wielu lat zajmuje się kształceniem nauczycieli - aktualnie w Uniwersytecie Jagiellońskim. Organizuje i prowadzi placówki edukacji spersonalizowanej. Ekspert Instytutu „Educare”. Główny obszar zainteresowań badawczych to pedeutologia i koncepcja edukacji spersonalizowanej.