speaker-photo

Krzysztof Mikuła

Jest jednym z założycieli i liderem Projektu Edukacyjnego Węgielek, w ramach którego do niepublicznych szkół i przedszkoli w Katowicach i Gliwicach uczęszcza blisko 1000 dzieci. W ostatnich latach jego aktywność zawodowa koncentruje się wokół edukacji. Jako Wiceprezes TDJ Foundation odpowiada za wspieranie sieci placówek edukacyjnych, prowadzonych w modelu edukacji spersonalizowanej.

Zdobył bogate doświadczenie managerskie zarówno w biznesie, jak i administracji. Zasiadając w zarządach spółek i rad nadzorczych zajmował się procesami restrukturyzacyjnymi i korporacyjnymi. Jest również specjalistą w zakresie komunikacji, public relations i marketingu politycznego. W przeszłości był zaangażowany w życie publiczne, pełniąc funkcje radnego miasta i Wiceprezydenta Katowic oraz posła na Sejm RP. 

Od wielu lat zaangażowany w przedsięwzięcia społeczne i edukacyjne, m.in. współtworzył pierwszą na Śląsku elitarną szkołę dla młodych liderów społeczno-politycznych „Kuźnia”, Dni Młodych Chrześcijan, katowicki Orszak Trzech Króli. 

Preferuje aktywne formy spędzania wolnego czasu – koszykówkę, piłkę nożną i rower. Lubi góry, szczególnie zimą – jest instruktorem narciarstwa zjazdowego. Jednak na pytanie o pasję, od przeszło 20 lat odpowiada niezmiennie – żona Monika. Ojciec Wojtka, Magdy, Mateusza i Kuby.