speaker-photo

Urszula Nowogórska

Poseł na Sejm RP, członek Komisji Administracji i Spraw
Wewnętrznych oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

W zakresie zainteresowań znajduje się szeroko pojęte bezpieczeństwo. Jest członkiem sejmowego
zespołu ds. cyberbezpieczeństwa dzieci.

Jest Absolwentką Studium Pielęgniarskiego w Limanowej. W 2013 ukończyła studia na
Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, na kierunku
politologia, ze specjalnością administracja publiczna.
W roku 2010 i w latach 2014-2018 była Przewodniczącą Sejmiku Województwa Małopolskiego.

Jest druhną, członkiem zarządu związku OSP RP w Limanowej. Była kierownikiem Zespołu
Regionalnego „Przyszowianie”. Jest osobą bardzo zaangażowana w wiele projektów społecznych i kulturalnych. W 2017 za swoją pracę społeczną została uhonorowana tytułem „Kobieta charyzmatyczna”.