speaker-photo

Agnieszka Ładna

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie socjologii, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W NASK - Państwowym Instytucie Badawczym zajmuje się badaniami społecznymi w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz wpływu nowych technologii min. na edukację. 

Monitoruje dynamikę i raportuje o trendach zachowań dzieci i młodzieży w cyberprzestrzeni. 

Jest współautorką takich badań i raportów jak: „Nastolatki 3.0”, „Rodzice Nastolatków 3.0”, „Nastolatki wobec zakupów w Internecie”, „Patostreamy w opinii Internautów”, „Trolling w mediach społecznościowych”, „Nastolatki wobec pornografii cyfrowej. Trajektorie użytkowania” i in.